EKONOMETRIA Przemysław Remin

MOJA SPECJALIZACJA

Wykonuję niezależne analizy sprzedaży dla firm. Podstawą moich analiz jest model ekonometryczny uwzględniający najważniejsze czynniki wpływające na sprzedaż. Specjalizuję się w kalkulacji efektu reklamy telewizyjnej i innych zmiennych marketingowych. Jestem autorem oprogramowania do analizy sprzedaży i efektywnego zarządzania czynnikami wpływającymi na sprzedaż. Oprogramowanie zwawiera dynamiczny model ekonometryczny, który dopasowuje się do zmieniającego się środowiska biznesowego. Model pozwala inwestorowi przewidywać przyszłą sprzedaż i optymalizować wydatki reklamowe. Optymalizacja dotyczy maksymalizacji sprzedaży lub minimalizacji kosztów reklamowych. Moje oprogramowanie jest przewidziane dla dyrektorów finansowych, analityków sprzedaży, brand menagerów, media plannerów, którym zależy na osiągnięciu wysokiej stopy zwrotu z wydatków reklamowch.

CO MOGĘ DLA CIEBIE ZROBIĆ?

MODEL EKONOMETRYCZNY - UNIKALNE CECHY

DOŚWIADCZENIE